logo
ADMINISTRATIE:

Verzorgen van uw boekhouding
Afhankelijk van uw wensen wordt vooraf met u besproken welk deel van uw administratie door de DiJA groep wordt verzorgd. Het is mogelijk dat u door de DiJA groep uw complete boekhouding laat verzorgen (grootboek, crediteuren, debiteuren, bank etc) of een gedeelte hiervan. Indien u de boekhouding zelf wilt doen kan de DiJA groep u adviseren bij de inrichting hiervan. Overigens maakt de DiJA groep gebruik van Snelstart software.

Periodieke rapportage en opstellen jaarstukken
Het opstellen van de jaarstukken zal op deskundige wijze plaatsvinden. Het is ons vak om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. De jaarrekeningen zijn modern van opzet en goed leesbaar. Uiteraard wordt het bedrijfsresultaat uitgebreid met u besproken en krijgt u advies over eventuele mogelijkheden om uw winst na belasting verder te verhogen.