logo
SALARISADMINISTRATIE:

Indien uw organisatie personeel in dienst heeft dan heeft u behoefte aan een loonadministratie. In een dergelijke administratie worden alle noodzakelijke persoonlijke gegevens van uw werknemers en de aan hun betaalde bruto- en netto loonbedragen alsmede de inhoudingen die er zijn gedaan aan loonbelasting, sociale premies vastgelegd. .

Wetgeving op het gebied van loonadministraties t.a.v. de toe te passen inhoudingen kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. DiJA Groep verzorgt de volledige loonadministratie voor u. .

En wat kan de DiJA groep voor u betekenen?

Wij verzorgen voor u:
• de maandelijkse verwerking van de salarisstroken,
• de loonjournaalpost,
• de (concept)aangifte loonheffing,
• andere door u gewenste overzichten,
• het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst en het UWV),
• de jaaropgaven voor de werknemers.

Maar wij kunnen als u dat wilt nog veel meer voor u doen, bijvoorbeeld:
• adviseren bij het toepassen van de CAO,
• het maken van arbeidscontracten,
• het verzorgen van de ziek- en herstelmeldingen,
• de administratie betreffende de eigen regelingen van de bedrijfstak
  (pensioenfonds etc.),
• het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten,
• controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen
  en loonkostensubsidies.